Vladimír Franta

publicista | novinář

Publikace v masmédiích; překlady, tlumočení. Souběžná činnost: fonetický coaching, výslovnost českého jazyka; artikulační videa na YT; dále sociokulturní video blog na YT pojmenovaný PLЭSK. Od 2012 OSVČ, IČO: 88890023; Od 2013 také komorní pořady ve stylu světového, českého a slovenského hudebního retra. Absolvent FFMU, PhDr., Ph.D. Filolog. Disertace má přesah do teorie komunikace, sémiotiky, kde předmětem analýzy je umělecký artefakt ve svých ztvárněních napříč žánry.

PLЭSK

Mezi mé současné aktivity patří publicistika - vedení vlogu na YouTube, věnuji se zde tlumočení projevů zahraničních politiků. Na kanále také uplatňuji vlastní úvahy, jimž dávám podobu mluveného fejetonu. Od podzimu roku 2022 si na interview zvu hosty, mohou jimi být i diváci kanálu. Většinou za respondenty jezdím. Zajímá mne prostředí, kde žijí, k němuž mají vztah. Snažím se tím dodat videopříspěvkům autenticitu. Žánrový rozsah projektu je poměrně široký.

Klíčová slova: politika, kultura, věda a běžný život (dnes či v historii).

Knižní publikace

Připravuji beletristickou (sci-fi) knihu inspirovanou současností, pro niž vítám jakoukoli sponzorskou účast. Jde o psychologickou sondu do prožívání dnešního člověka. Též hledám někoho, kdo by knihu ilustroval, samozřejmě za honorář. Sponzoři naleznou v knize poděkování a garantuji jim reklamní video na kanálu.
moderátor kanálu

FONETIKA

Na svém druhém jazykovém YT kanálu (Mluv, jak slyšíš) prezentuji video-tutoriály zaměřené na výslovnost českého jazyka.

Na sobě předvádím jazykovou výslovnostní normu. Jednotlivá videa přistupují k vybrané české hlásce nejprve teoreticky, poté následuje názorná demonstrace, jak hlásku vyslovit. Tento přístup je ortoepický, hledá přijatelnou normu.

Pro klienty

Pokud mi zašlete krátké video s ukázkou, jak hovoříte – stačí záběr na ústa – jsem schopen sdělit svůj názor, co by se dalo doladit. Svou činnost nazývám výslovnostním coachingem (výslovnostní kouč). Po dohodě s Vámi poskytuji i osobní konzultace po Skype; výjimečně osobně, pak, prosím, vlastní zrcátko s sebou. Přesah do rétoriky: Řeč je otázka psychické pohody. Výslovnost cvičíme na ukázkách z beletrie i si povídáme o životě, modelujeme dialogové situace.

VYSTOUPENÍ

Fotogalerie

Na základě PLЭSKu i fonetického vlogu plánovány besedy s publikem.

Navazuji též na dřívější občasná regionální hudební vystupování, která jsem v roce 2013 nazval Hudební Hollywood. Tato setkání byla ve stylu retra: ve spolupráci s hudebníky jsme se věnovali jak estrádní, tak klasické hudbě. Jak šel čas, převážil český a slovenský repertoár, hudební prezentace mají podtitul Muzikanti z české země.

Vladimír Franta - poezie (ukázka)

Vladimír Franta - písně (ukázka)

Mou tvorbu lze podpořit dobrovolným příspěvkem | fakturační údaje pro klienty