00:00 Přestávka (konec vysílání)


Časovač/timer pro odpočítávání doby trvání pořadu; pomůcka pro hosta na PLЭSKu (Vladimír Franta Design)

Domovská stránka: https://www.vladimirfranta.cz

Jak se používá

Nastavení času: V poli vedle hodin 00:00 zadejte požadovaný časový interval pro odpočet. Hodnota by měla být mezi 0.1 a 90 minut.

Nastavení počtu bloků: Volbou počtu bloků ve spádovém menu vedle pole pro zadání času rozdělíte odpočítávaný čas na tématické bloky ve vysílání. Časovač vizuálně indikuje, kdy je čas přejít na další téma.

Start časovače: Klikněte na tlačítko "On Air" pro aktivaci časovače. Časovač se spustí a nastaví se pauza (žluté pozadí) pomocí tlačítka "||". Pro spuštění časovače je nutné pauzu vypnout kliknutím na tlačítko (šedé pozadí).

Pauza časovače: Další kliknutí na tlačítko "||" pozastaví časovač. Opětovné kliknutí na tlačítko jej znovu spustí.

B.B. režim: Zaškrtnutím pole "B.B." můžete vypnout zvýraznění bloků.

Konec časovače: Když časovač dosáhne konce, pozadí se změní na růžové a zobrazí se text "Konec vysílání". Cyklus lze opakovat stisknutím tlačítka "On Air" a následně "||". Při změně intervalu je nutné nejprve časovač resetovat stisknutím klávesy F5 na klávesnici.