UČITEL SLOVÍČEK

Design by Vladimír Franta, kontakt

Rozsah

Jak pracovat s touto aplikací:

Tento průvodce vás provede všemi funkcemi, které tato aplikace nabízí.

  1. Výběr jazyka: Na začátku vidíte rozbalovací seznam. Zde můžete vybrat jazyk, který chcete studovat. Máme k dispozici v této verzi angličtinu a němčinu.
  2. Přidání nového slova: Pod tímto seznamem najdete řádek s přidáním slovíčka, z něhož chcete být zkoušeni; první dvě pole Nové slovíčko a Překlad slouží k zadání nového slova a jeho překladu. Po zadání obou slov stiskněte tlačítko Přidat a vaše slovo bude přidáno do paměti vyhledávače. Přidaná slova budou k dispozici proto pouze po dobu, kdy je okno otevřeno. Při příští návštěvě bude nutné slova napsat znovu. Toto je demonstrační aplikace a plnou verzi mají mí studenti cizích jazyků. I tak si ale můžete Vámi zapsaná slova vytisknout, viz níže. Vaše slovíčka se nikam neodesílají, jsou zobrazovaná ve Vašem prohlížeči.
  3. Nastavení rozsahu slov: Další řádek obsahuje dvě pole pro zadání rozsahu slov, které chcete testovat. Zadejte začátek a konec rozsahu. Změna se projeví po stisknutí tlačítka Nové slovo, viz níže. Při načtení stránky je horní mez rozsahu vždy poslední slovo přednastavené databáze. Pokud zapíšete nová slova, horní mez rozsahu upravte podle Vaší potřeby ručně. Změna se projeví vždy po stisknutí tlačítka Nové slovo.
  4. Testování slov: Nyní jste připraveni začít se testovat! Stiskněte tlačítko Nové slovo a zobrazí se vám nové slovo k překladu. Do pole Sem napiš překlad napište svůj překlad a stiskněte Zkontrolovat pro kontrolu. Pokud je váš překlad správný, pole se zbarví na zeleno, pokud ne, pole se zbarví šedě.
  5. Další funkce: Máme také tlačítko Invertovat, které přepne směr překladu. Tlačítko Nápověda vám ukáže správný překlad a tlačítko Výslovnost přečte slovo nahlas. Využíváme funkce prohlížeče převádět text na hlas. Pokud máte moderní vyhledávač, můžete poslouchat slova vyslovená anglicky a německy. Výslovnost českou sem nedávám.
  6. Tisk: Pokud chcete vytisknout seznam slov, stiskněte tlačítko Tisk. Předtím můžete využít Preview a podívat se, která slova byste si vytiskli. Přidají s k těmto slovům několik přednastavených slov i s překlady.

Tato aplikace je zde na ukázku, plnou verzi mají mí studenti cizích jazyků. Věnuji se hodně seniorům, někteří si před hodinou opakují slovíčka pomocí této aplikace. Danou aplikací demonstruji svůj přístup a styl myšlení.